Bible Quiz questions based on POC Bible ( Malayalam). മാമ്രെക്ക് കിഴക്ക് കാനാന്‍ ദേശത്തുള്ള മക്പെലായിലെ, ഹിത്യനായ എഫ്രോണില്‍ നിന്ന് അബ്രാഹം അവകാശമായി വാങ്ങിയ വയലിലുള്ള ഗുഹയില്‍. തന്റെ ആട്ടിന്കൂട്ടത്തിലെ കടിഞ്ഞൂല്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളെയെടുത്തു അവയുടെ കൊഴുപ്പുള്ള ഭാഗങ്ങള്‍. പര്‍വ്വതങ്ങള്‍ മുങ്ങുവാന്‍ തക്കവണ്ണം എത്ര ഉയരത്തിലാണ് വെള്ളം പൊങ്ങിയത് ? പ്രളയകാലത്ത് എത്ര ദിവസമാണ് മഴ പെയ്തത് ? മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സ് എത്ര വര്‍ഷമായിട്ടാണ് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചത് ? 119. (50 :7 -9 ), ജോര്ദാന് അക്കരെയുള്ള അത്താദിലെ മെതിസ്ഥലം എത്തിയപ്പോള്‍ (50 :10 ), ഈജിപ്തുകാര്‍ക്ക് വളരെ ഗൌരവമുള്ള ഒരു വിലാപമാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞു (50 :11 ), എഫ്രായിമിന്റെ മൂന്നാം തലമുറയിലെ മക്കളെ വരെ ജോസഫ്‌ കണ്ടു. നോഹ ബലിപീ. അബ്രഹാമും സന്തതികളും തലമുറ തോറും പാലിക്കേണ്ട ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടി എന്താണ്? 87. (15 : 18 -20 ), 131. Take another bible quiz. The Audio Bible is available as follows in CD/DVD Media (Audios are in Malayalam) Download Psalms Free; Complete Bible in Audio Format Rs 1000. 112. (35 :23 -26 ), ഹെബ്രോണ്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കിരിയാത്ത് അര്ബായിലെ മാമ്രെയില്‍ (35 :27 -29 ), സെയിര്‍ എന്ന ഹോര്യന്റെ പുത്രന്മാരായ ദീഷോന്‍,ഏസര്‍, ദീഷാന്‍ എന്നിവര്‍ (36 :20 -31 ), അവന്റെ സ്വപ്നവും വാക്കുകളും കാരണം (37 : 8 ), വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി, ചാക്കുടുത്തു വളരെനാള്‍ മകനെ കുറച്ചു വിലപിച്ചു. ഇനിയൊരിക്കലും വെള്ളപ്പൊക്കം കൊണ്ട് ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം നശിക്കാന്‍ ഇടവരുകയില്ല. 102. നോഹ പെട്ടകത്തില്‍ നിന്ന് രണ്ടാമത് പുറത്ത് വിട്ട ജീവി? 106. അബ്രാമിന് ദൈവം നല്‍കിയ ഉടമ്പടി എന്താണ് ? മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുകകൊണ്ട് യഹോവ അനുതപിച്ചു. Download POC Bible (Malayalam) for PC - free download POC Bible (Malayalam) for PC/Mac/Windows 7,8,10, Nokia, Blackberry, Xiaomi, Huawei, Oppo… - free download POC Bible (Malayalam) Android app, install Android apk app for PC, download free android apk files at choilieng.com 95. google_ad_client = "pub-8094933549939349"; Download Malayalam Bible Quiz Apk Android App 3.0 com.sajoy.Malayalam_Bible_Quiz free- all latest and older versions( 3.0 , 2.0 ,) apk available. ഷേക്കെമില്‍ മോറെയുടെ ഓക്ക്മരത്തിന്റെ അവിടെ കര്‍ത്താവ്‌ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിടത്ത്, കാനാന്‍ ദേശത്തിന് കിഴക്ക് ജോര്‍ദാന്‍ സമതലം (13 : 11 ). Copyright ©2005-2020 Malayaleechristian.net All logos, trademarks, and brand names depicted on this site are exclusive property of their respective companies. ); ഹരിതസസ്യങ്ങളും ധാന്യച്ചെടികളും വിത്തുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന പഴങ്ങള്‍ കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും. Login with Facebook. Search Our Site Recent Videos. ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് വിശുദ്ധമാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ട് ? 20. Click to reach St. Thomas Syro Malabar Church, Doha - Orkut Community. പര്‍വ്വതത്തില്‍ ഉറയ്ക്കുകയും പെട്ടകത്തിലുള്ളവര്‍ പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നു. google_ad_width = 468; വെള്ളപ്പൊക്കം എത്ര ദിവസം നീണ്ടുനിന്നു? രണ്ടാമത്തെ പ്രാവിശ്യം പ്രാവ് തിരിച്ചു വന്നത് ഏത് വൃക്ഷ ഇലയുമായി ? നോഹയുടെ ജീവിതത്തിനെ അറുനൂറാം വര്ഷം രണ്ടാം മാസം പതിനേഴാം ദിവസം (7 :11 ). Share this quiz on your social network sites using the bookmark. (31 :34 ), യാക്കോബിനെ ഉപദ്രവിക്കാന്‍ കൂമ്പാരത്തിനു അപ്പുറത്തേക്ക് ലാബാനും ലാബാനെ ഉപദ്രവിക്കാന്‍ കൂമ്പാരത്തിനും തൂണിനും ഇപ്പുറത്തേക്ക് യാക്കോബും കടക്കുകയില്ല എന്ന് (31 :48 ), യാക്കോബിനെ തുട അരക്കെട്ടില്‍ നിന്ന് തെറ്റി (32 :25 ), ഷേക്കെമിന്റെ പിതാവായ ഹാമോറിന്റെ മക്കളില്‍ നിന്ന്, നൂറു നാണയത്തിന് (33 :19 ), ഹാമോര്‍ എന്നാ ദിവ്യന്റെ മകന്‍ ഷെക്കെം (34 :2 ), ഷേക്കെമിന്റെ പുരുഷന്മാരെല്ലാം പരിശ്ചെദനം ചെയ്യണം. ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ വീരപുരുഷനും നായാട്ടുവീരനും. അബ്രാമിന്റെ സഹോദര(ഹാരന്‍) പുത്രന്‍ ? ഏദനിലെ തോട്ടത്തിലെ നദിയുടെ നാല് കൈവഴികള്‍ ? മനുഷ്യനേയും അവനുതുണയായി നല്‍കിയ സ്ത്രിയേയും സൃഷ്ടിച്ചതെങ്ങനെയാണന്ന് വിശദമായി ഈ അദ്ധ്യായത്തില്‍ പറയുന്നു. കര്‍ത്താവ് മനുഷ്യനെ ഗാഡനിദ്രയിലാഴ്ത്തി. (45 :21 ), മുന്നൂറു വെള്ളിനാണയവും അഞ്ചു വസ്ത്രവും (45 :22 ), പത്തു കഴുതകളുടെ പുറത്തു ഈജിപ്തിലെ വിശിഷ്ട വസ്തുക്കളും പത്തു പെണ്‍കഴുതകളുടെ പുറത്തു ധാന്യവും അപ്പവും യാത്രക്ക് വേണ്ട വകകളും (45 :23 ), അവന്‍ സ്തബ്ധനായിപ്പോയി അവന്‍ അവരെ വിശ്വസിച്ചില്ല.